Održan sastanak sa predstavnicima Istočnog odbora njemačke privrede

Oktobar 23, 2017

 

Direktor Agencije je učestvovau na sastanaku predstavnika Odbora i privrednog sektora NJemačke sa predstavnicima komorskog sistema i razvojnim agencijama u BiH u Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine koji je inicirao Istočni odbor njemačke privrede. Na sastanku u Komori koji je održan 19.9.2017. godine, razgovarano je o mogućnostima za unapređenje saradnje između privrednika BiH i Savezne Republike Nјemačke.

 

NJemački privrednici su naglasili da je već sad BiH najvažniji partner – dobavljač iz regije njemačkim kompanijama. Upoznali su prisutne sa radom Odbora i tom prilikom istakli da organizuju i učestvuju u preko 100 privrednih događaja godišnje. Koristeći instrumente ekonomske diplomatije u saradnji sa Saveznom vladom organizuju razgovore između istočnoevropskih vladinih službenika i njemačkih preduzeća. Kako su kazali, Odbor zastupa interese njemačke privrede u bilateralnim udruženjima, trenutno imaju preko 200 preduzeća članova.