Besplatne mentoring usluge preduzećima u Srpskoj

Oktobar 3, 2018

Počeo praktičan dio obuke u preduzećima za buduće mentore u Republici Srpskoj.

 

U okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu (faza 2), koji realizuje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

 

U ovoj fazi projekta u procesu praktične obuke pomoć mentorima iz naše Agencije priža konsultant ispred Japanske agencije za međunarodnu saradnju, koji je već sa mentorima obišao privrednike koji koriste ovaj vid usluge na području Grada Bijeljina.

 

Korisnici mentoring usluge su „KIKO“ d.o.o iz Bijeljine i „PRIRODNO“ s.p iz LJeljenče.

 

Projekat se sprovodi u periodu oktobar-decembar.

 

Cilj projekta je razvoj malih i srednjih preduzeća uspostavljanje mentorin usluga uz promovisanje mogućnosti lokalne ekonomije kako bi se stvorile pretpostavke za saradnju sa japanskim investitorima.