Održan forum „Podrška razvoju akcelerator programa u Republici Srpskoj“

Novembar 28, 2018

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u okviru projekta ACCELERATOR organizovala je 23. novembra 2018. godine forum o temi „Podrška razvoju akcelerator programa u Republici Srpskoj“.
Cilj foruma je identifikacija mogućnosti za unapređenje svih raspoloživih mehanizama za uspostavljanje i provođenje akcelerator programa u Republici Srpskoj, kao i dobijanje što kvalitetnijih preporuka i smjernica za pripremu i izradu strateškog dokumenta za razvoj ovog vida podrške početnicima u poslovanju u Dunavskoj regiji.

 

Na forumu su učestvovali predstavnici svih relevantnih institucija i organizacija koje pružaju finansijsku i nefinansijsku podršku početnicima u poslovanju u Dunavskoj regiji.

 

Forum je organizovan u okviru projekta „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“ – ACCELERATOR i prvi je od tri događaja koji će biti organizovani u okviru ove projektne aktivnosti.

 

Projekat ACCELERATOR sufinansira Evropska unija iz sredstava ERFD IPA  fondova u okviru Dunavskog transnacionalnog programa i svrha mu je olakšavanje pristupa sredstvima za finansiranje inovacija kroz poboljšavanje institucionalnih uslova i vezanih instrumenata podrške za potrebe razvijanja usluga akceleracije i vezanog strateškog okvira za saradnju na regionalnom i programskom nivou.