Održan Okrugli sto

Decembar 14, 2018

Agencija u sklopu svojih redovnih aktivnosti u realizaciji programa rada organizovala Okrugli sto na temu „Razvoj ženskog preduzetništva i primjeri dobre prakse na području Grada Bijeljina“.
Namijenjen je ženama preduzetnicama i rukovodiocima firmi na području grada koji žele da napreduju na poslovnom planu.

 

Cilj ovog okruglog stola je bio da uz pomoć prijedloga i smjernica prisutnih preduzetnica i predstavnika institucija pripremimo Program razvoja ženskog preduzetništva na području grada.
Izrada mjera podrške ženskom preduzetništvu putem podsticaja, edukacija i pružanja savjetodavne pomoći.

 

Direktor Agencije je istakao da je potrebna veća logistička podrška ženama preduzetnicama od strane različitih institucija u cilju razvoja preduzetništva,  da se kroz razvoj ženskog preduzetništva utiče na društvenu svijest i obrnuto , obezbijediti  veću podršku početnicama za njihov razvoj u biznisu, takođe i  veća sredstva za zapošljavanje iz Budžeta Grada Bijeljina.

 

Svi učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo  učešćem u radu okruglog stola i iskazali želju da doprinesu napretku i razvoju ženskog preduzetništva na području Grada Bijeljina.