V A Ž N O O B A V J E Š T E NJ E – PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA PROJEKAT “Challenge to change”

Mart 20, 2020

Važno obavjestenje!!!

Rok za prijavu na projekat “Challenge to change” produžen je do 15.aprila, zbog novonastale situacije vezane za Covid 19. Rok za prijavu je 15.04 do16h, umjesto 24.03.do 16h!