Akcelerator program

Juni 25, 2020

U Bijeljini je danas potpisan sporazum o saradnji izmedju Razvojne agencije Republike Srpske, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Ugljevik – UGRA i opštinom Ugljevik, koji predviđa sprovođenje Akcelerator programa tokom 2020. godine, namijenjeg početnicima u poslovanju.
U programu mogu učestvovati osobe koje imaju inovativne ideje zasnovane na znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta, a koje žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode odnosno usluge.
Riječ je o intenzivno edukativno-savjetodavnom programu koje traje oko 2,5 mjeseca i tokom kojeg inovativni početnci u poslu imaju priliku da dobiju znanja i savjete potrebne za realizaciju njihovih poslovnih ideja. Pored obuka iz različitih oblasti, učesnici programa dobijaju i svu potrebnu savjetodavnu podršku koja se odnosi na registraciju posla, izradu marketing plana i biznis plana. Nakon provođenja  akcelerator programa biraju se učesnici sa najboljim poslovnim idejama koji se novčano nagrađuju iz fonda formiranog od strane partnerskih  organizacija /institucija – pojasnila je Tatjana Blagojević, direktor bijeljinske Agencije za mala i srednja preduzeća.