Четири механизма финансијске подршке предузећима

Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund – ENIF)

Фонд ризичног капитала за финансирање иноватних предузећа у почетној фази развоја

Фонд за развој предузећа (Enterprise Expansion Fund – ENEF)

Фонд приватног капитала који има за циљ да подржи предузећа која имају висок потенцијал за раст

Кредитна линија за гарантовање кредитирања (Guarantee Facility – GF)

Има за циљ да побољша могућности предузећа за приступ финансирању од стране банака, као и потенцијално смањење трошкова задуживања

Tехничкa подршкa (TA Facility)

Има за циљ да унаприједи регулаторни оквир за подршку иновативним предузећима са високим потенцијалом раста и да стимулише тржиште ризичног капитала

Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund – ENIF)

Фонд ризичног капитала за финансирање иноватних предузећа у почетној фази развоја

Фонд за развој предузећа (Enterprise Expansion Fund – ENEF)

Фонд приватног капитала који има за циљ да подржи предузећа која имају висок потенцијал за раст

Кредитна линија за гарантовање кредитирања (Guarantee Facility – GF)

Има за циљ да побољша могућности предузећа за приступ финансирању од стране банака, као и потенцијално смањење трошкова задуживања

Tехничкa подршкa (TA Facility)

Има за циљ да унаприједи регулаторни оквир за подршку иновативним предузећима са високим потенцијалом раста и да стимулише тржиште ризичног капитала

Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund – ENIF)

Фонд ризичног капитала за финансирање иноватних предузећа у почетној фази развоја

Фонд за развој предузећа (Enterprise Expansion Fund – ENEF)

Фонд приватног капитала који има за циљ да подржи предузећа која имају висок потенцијал за раст

Кредитна линија за гарантовање кредитирања (Guarantee Facility – GF)

Има за циљ да побољша могућности предузећа за приступ финансирању од стране банака, као и потенцијално смањење трошкова задуживања

Tехничкa подршкa (TA Facility)

Има за циљ да унаприједи регулаторни оквир за подршку иновативним предузећима са високим потенцијалом раста и да стимулише тржиште ризичног капитала

Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund – ENIF)

Фонд ризичног капитала за финансирање иноватних предузећа у почетној фази развоја

Фонд за развој предузећа (Enterprise Expansion Fund – ENEF)

Фонд приватног капитала који има за циљ да подржи предузећа која имају висок потенцијал за раст

Кредитна линија за гарантовање кредитирања (Guarantee Facility – GF)

Има за циљ да побољша могућности предузећа за приступ финансирању од стране банака, као и потенцијално смањење трошкова задуживања

Tехничкa подршкa (TA Facility)

Има за циљ да унаприједи регулаторни оквир за подршку иновативним предузећима са високим потенцијалом раста и да стимулише тржиште ризичног капитала

Предузећа из БиХ која су заинтересована да аплицирају за средства овог Програма могу да контактирају директно канцеларију WB EDIF-a путем електронске поште: serrif@ebrd.com (Fabio Serri).

Детаљније информација о Програму на http://www.wbedif.eu, или путем путем електронске поште bojan.cudic@rars-msp.org (Mр Бојан Ћудић)

О фондовима ризичног капитала

Фондови ризичног капитала

Домаћа предузећа су приступ финансијама означила као други проблем по значају са којим се суочавају, одмах иза проблема проналажења купаца (нових тржишта). Предузећима је посебно тешко да обезбиједе средства за реализацију пројеката из области истраживања, развоја и иновација, а управо су они кључни за унапређење конкурентности, обезбjеђење економског раста и повећање запослености. Као добро рјешење за финансирање развојних пројеката брзорастећих предузећа (популарно: газеле) у земљама зрелих тржишних економија показали су се фондови ризичног капитала.

Фондови ризичног капитала су врста фондова који су међународно познати под појмовима „Private Equity Fund“ и „Venture Capital Fund“, а који су Законом о инвестиционим фондовима Републике Српске, слично као и у другим земљама Западног Балкана, дефинисани као отворени инвестициони фондови ризичног капитала са приватном понудом. Најпознатији примјери предузећа која су своје предузетничке пројекте започела уз помоћ фондова ризичног капитала су: GoogleMicrosoftFacebookAppleCiscoFedExSkype и др.

Фондови ризичног капитала

Домаћа предузећа су приступ финансијама означила као други проблем по значају са којим се суочавају, одмах иза проблема проналажења купаца (нових тржишта). Предузећима је посебно тешко да обезбиједе средства за реализацију пројеката из области истраживања, развоја и иновација, а управо су они кључни за унапређење конкурентности, обезбjеђење економског раста и повећање запослености. Као добро рјешење за финансирање развојних пројеката брзорастећих предузећа (популарно: газеле) у земљама зрелих тржишних економија показали су се фондови ризичног капитала.

Фондови ризичног капитала су врста фондова који су међународно познати под појмовима „Private Equity Fund“ и „Venture Capital Fund“, а који су Законом о инвестиционим фондовима Републике Српске, слично као и у другим земљама Западног Балкана, дефинисани као отворени инвестициони фондови ризичног капитала са приватном понудом. Најпознатији примјери предузећа која су своје предузетничке пројекте започела уз помоћ фондова ризичног капитала су: GoogleMicrosoftFacebookAppleCiscoFedExSkype и др.

Успјешне приче Западног Балкана

Да прича о фондовима ризичног капитала није резервисана само за развијене тржишне економије показују примјери предузећа из Западног Балкана, која су свој развој финансирала преко овог модела. Нека од њих су: Фратело а.д. (БиХ), Фабрика цемента Лукавац а.д. (БиХ), Теле2 д.о.о.(Хрватска), Maгма д.о.о. (Хрватска), Имлек a.д. (Србија), Бамби a.д. (Србија), и др.

Успјешне приче Западног Балкана

Да прича о фондовима ризичног капитала није резервисана само за развијене тржишне економије показују примјери предузећа из Западног Балкана, која су свој развој финансирала преко овог модела. Нека од њих су: Фратело а.д. (БиХ), Фабрика цемента Лукавац а.д. (БиХ), Теле2 д.о.о.(Хрватска), Maгма д.о.о. (Хрватска), Имлек a.д. (Србија), Бамби a.д. (Србија), и др.