Slider

Предности улагања у БиХ

– Стабилност валуте;
– Ниска стопа инфлације;
– Повољан географски положај;
– Значајни природни ресурси;
– Постојећи привредни капацитети;
– Образована, квалификована и цјеновно конкурентна радна снага;
– Повољна стопа пореза на добит у односу на остале земље -10%;
– Порез и доприноси на лична примања -52%;
– Слободан трансфер профита у иностранство, након испуњења законских обавеза према Републици;
– БиХ је потписница CEFTA споразума о слободној трговини са земљама Западног Балкана и Молдавијом;
– Приватизован банкарски сектор.

Национални третман страних улагача:
– Основати правно лице у потпуној својини страног улагача (страног и домаћег улагача);
– Улагати у постојеће предузеће;
– Улагати у банку или осигурање;
– Добити концесију за кориштење природних богастава, добара у општој употреби и обављање дјелатности од општег интереса за Републику.

Предности улагања у Град Бијељина

– Индустријске зоне опремљене инфраструктуром, са повољним условима откупа парцела за brownfield инвестиције, посебне погодности предвиђене за изградњу погона за прераду или откуп пољопривредних производа;
– Образована, квалификована и цјеновно конкурентна радна снага;
– Ефикасна градска управа;
– Економски, културни и здравствени центар региона;
– Надлежност Регистарског суда у Бијељини;
– Рок за регистрацију 3-5 дана.

Подстицање оснивања малих и средњих предузећа

– Подстицај за оснивање предузећа – START-UP;
– Подстицај развоја постојећих и START-UP предузећа;
– Подстицај за увођење система квалитета;
– Подстицај за жене – предузетнике;
– Подстицај за повратнике – предузетнике;
– Подстицај за занатско-предузетничке радње.

Прилагођени подстицајни програми за сваку појединачну инвестицију засновани на

– величини инвестиције,
– броју радних мјеста,
– вриједности радних мјеста,
– да ли је инвестиција из приоритетног или подсектора.

Примјер подстицаја:

– Плаћање земљишта у индустријским зонама у периоду од 60 мјесеци без камате;
– 70% – 90% смањење накнада и такси за производне објекте.

bih

Информације о олакшицама