Правилници

Правилник о начину и условима остваривања субвенција за подстицај

Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа (у даљем тексту: МСП) и самосталних предузетника (у даљем тексту: Правилник) утврђује се: намјена, услови и начин остваривања права на подстицај, врста и висина подстицајних средстава, поступак одобравања, начин провођења надзора намјенског коришћења као и потребна документација за остваривање подстицаја.

Програм рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2018. годину

Основ за израду годишњег Програма рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2018. годину, представља Закон о развоју малих и средњих предузећа („Сл. Гласник Републике Српске бр. 50/13), оснивачка акта Агенције, Стратегија развоја Града Бијељина 2014-2023 и Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016-2020.

Правилник о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и самосталних предузетника утврђује се: намјена, услови и начин остваривања права на подстицај, врста и висина
подстицајних средстава, поступак одобравања, начин провођења надзора намјенског коришћења као и потребна документација за остваривање подстицаја.