Агенција за развој малих и средњих предузећа

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина основана је 2006. године. Оснивач је Скупштина општине Бијељина. Формирана је у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа са циљем афирмације предузетништва односно приватног сектора.

Зашто инвестирати у Бијељину?

Бијељина је урбано насеље и истоимена јединица локалне самоуправе са статусом Града у сјеверо-источном дијелу Републике Српске и БиХ. Површина територије Града износи 734 km² и обухвата семберску равницу која на југу прелази у благо побрђе Мајевице.

Предности улагања у Град Бијељина

Индустријске зоне опремљене инфраструктуром, са повољним условима откупа парцела за brownfield инвестиције, посебне погодности предвиђене за изградњу погона за прераду или откуп пољопривредних производа...

previous arrow
next arrow
Slider

Правилници

Правилник о начину и условима остваривања субвенција за подстицај

Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа (у даљем тексту: МСП) и самосталних предузетника (у даљем тексту: Правилник) утврђује се: намјена, услови и начин остваривања права на подстицај, врста и висина подстицајних средстава, поступак одобравања, начин провођења надзора намјенског коришћења као и потребна документација за остваривање подстицаја.

Програм рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2018. годину

Основ за израду годишњег Програма рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2018. годину, представља Закон о развоју малих и средњих предузећа („Сл. Гласник Републике Српске бр. 50/13), оснивачка акта Агенције, Стратегија развоја Града Бијељина 2014-2023 и Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016-2020.

Правилник о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и самосталних предузетника утврђује се: намјена, услови и начин остваривања права на подстицај, врста и висина
подстицајних средстава, поступак одобравања, начин провођења надзора намјенског коришћења као и потребна документација за остваривање подстицаја.