Slider

Шта је COSME?

COSME је програм Европске Уније за конкурентност предузећа, са посебним фокусом на сектор малих и средњих предузећа (МСП). Покренут је за период од 2014. до 2020. године са буџетом од 2,3 милијарде евра.

60% овог буџета биће алоцирано на финансијске инструменте за МСП-а. Многобројне мјере, унутар програма COSME усмјерене су директно према МСП-има у ЕУ и COSME придруженим земљама (посебно финансијски инструменти, информације, савјети и алати за помоћ МСП-има која послују на тржишту ЕУ). COSME такође укључује мјере усмјерене на земље чланице ЕУ, као и остале организације у области подршке МСП-има, а у циљу унапређења постојећих услуга подршке МСП-има и услова у којима МСП послују.

Шта је COSME?

COSME је програм Европске Уније за конкурентност предузећа, са посебним фокусом на сектор малих и средњих предузећа (МСП). Покренут је за период од 2014. до 2020. године са буџетом од 2,3 милијарде евра.

60% овог буџета биће алоцирано на финансијске инструменте за МСП-а. Многобројне мјере, унутар програма COSME усмјерене су директно према МСП-има у ЕУ и COSME придруженим земљама (посебно финансијски инструменти, информације, савјети и алати за помоћ МСП-има која послују на тржишту ЕУ). COSME такође укључује мјере усмјерене на земље чланице ЕУ, као и остале организације у области подршке МСП-има, а у циљу унапређења постојећих услуга подршке МСП-има и услова у којима МСП послују.

Линије активности и циљне групе

Програм COSME побољшава приступ кредитима и финансирању власничким капиталом за МСП путем два финансијска инструмента који су доступни од августа 2014. године - The Loan Guarantee Facility (LGF) и the Equity Facility for Growth (EFG).

The Loan Guarantee Facility (LGF)

МСП-а као подршка њиховим активностима, или трансакцијама са већим степеном ризика. Ово може укључивати подршку за обртни капитал, инвестиционе кредите, субордиране кредите, лизинг и банкарске гаранције.
МСП могу примити до 150.000 евра (или више, ако нису прихватљиви унутар InnovFin Guarantee од стране програма Horizon2020). Ова шема треба да омогући да између 220.000 и 330.000 МСП-а обезбиједи финансирање у укупној вриједности од 14 до 21 милијарде евра.

The Equity Facility for Growth (EFG)

Посредници унутар овог механизма ће инвестирати претежно у МСП у фази раста и експанзије. Ово би требало помоћи да између 360 и 530 предузећа добије власничка улагања са укупним износом инвестиција у распону од 2,6 до 4 милијарде евра.

Линије активности и циљне групе

Програм COSME побољшава приступ кредитима и финансирању власничким капиталом за МСП путем два финансијска инструмента који су доступни од августа 2014. године - The Loan Guarantee Facility (LGF) и the Equity Facility for Growth (EFG).

The Loan Guarantee Facility (LGF)

МСП-а као подршка њиховим активностима, или трансакцијама са већим степеном ризика. Ово може укључивати подршку за обртни капитал, инвестиционе кредите, субордиране кредите, лизинг и банкарске гаранције.
МСП могу примити до 150.000 евра (или више, ако нису прихватљиви унутар InnovFin Guarantee од стране програма Horizon2020). Ова шема треба да омогући да између 220.000 и 330.000 МСП-а обезбиједи финансирање у укупној вриједности од 14 до 21 милијарде евра.

The Equity Facility for Growth (EFG)

Посредници унутар овог механизма ће инвестирати претежно у МСП у фази раста и експанзије. Ово би требало помоћи да између 360 и 530 предузећа добије власничка улагања са укупним износом инвестиција у распону од 2,6 до 4 милијарде евра.

Преузмите комплетан водич за ЕУ програм COSME на линку испод