Šta je COSME?

COSME je program Evropske unije za konkurentnost preduzeća, sa posebnim fokusom na sektor malih i srednjih preduzeća (MSP). Pokrenut je za period od 2014. do 2020. sa budžetom od 2,3 milijarde evra.

60% ovog budžeta biće alocirano na finansijske instrumente za MSP-a. Mnogobrojne mjere, unutar programa COSME usmjerene su direktno prema MSP-ima u EU i COSME pridruženim zemljama (posebno finansijski instrumenti, informacije, savjeti i alati za pomoć MSP-ima koja posluju na tržištu EU). COSME takođe uključuje mjere usmjerene na zemlje članice EU, kao i ostale organizacije u oblasti podrške MSPima, a u cilju unapređenja postojećih usluga podrške MSP-ima i uslova u kojima MSP posluju.

Šta je COSME?

COSME je program Evropske unije za konkurentnost preduzeća, sa posebnim fokusom na sektor malih i srednjih preduzeća (MSP). Pokrenut je za period od 2014. do 2020. sa budžetom od 2,3 milijarde evra.

60% ovog budžeta biće alocirano na finansijske instrumente za MSP-a. Mnogobrojne mjere, unutar programa COSME usmjerene su direktno prema MSP-ima u EU i COSME pridruženim zemljama (posebno finansijski instrumenti, informacije, savjeti i alati za pomoć MSP-ima koja posluju na tržištu EU). COSME takođe uključuje mjere usmjerene na zemlje članice EU, kao i ostale organizacije u oblasti podrške MSPima, a u cilju unapređenja postojećih usluga podrške MSP-ima i uslova u kojima MSP posluju.

Linije aktivnosti i ciljne grupe

Program COSME poboljšava pristup kreditima i finansiranju vlasničkim kapitalom za MSP putem dva finansijska instrumenta koji su dostupni od avgusta 2014. godine - The Loan Guarantee Facility (LGF) i the Equity Facility for Growth (EFG).

The Loan Guarantee Facility (LGF)

Posrednici koji učestvuju u ovoj šemi obezbjeđuju dodatno finansiranje MSP-a kao podrška njihovim aktivnostima, ili transakcijama sa većim stepenom rizika. Ovo može uključivati podršku za obrtni kapital, investicione kredite, subordinirane kredite, lizing i bankarske garancije.
MSP mogu primiti do 150.000 evra (ili više, ako nisu prihvatljivi unutar InnovFin Guarantee od strane programa Horizon2020). Ova šema treba da omogući da između 220.000 i 330.000 MSP-a obezbijedi finansiranje u ukupnoj vrijednosti od 14 do 21 milijarde evra.

The Equity Facility for Growth (EFG)

Posrednici unutar ovog mehanizma će investirati pretežno u MSP u fazi rasta i ekspanzije. Ovo bi trebalo pomoći da između 360 i 530 preduzeća dobije vlasnička ulaganja sa ukupnim iznosom investicija u rasponu od 2,6 do 4 milijarde evra.

Linije aktivnosti i ciljne grupe

Program COSME poboljšava pristup kreditima i finansiranju vlasničkim kapitalom za MSP putem dva finansijska instrumenta koji su dostupni od avgusta 2014. godine - The Loan Guarantee Facility (LGF) i the Equity Facility for Growth (EFG).

The Loan Guarantee Facility (LGF)

Posrednici koji učestvuju u ovoj šemi obezbjeđuju dodatno finansiranje MSP-a kao podrška njihovim aktivnostima, ili transakcijama sa većim stepenom rizika. Ovo može uključivati podršku za obrtni kapital, investicione kredite, subordinirane kredite, lizing i bankarske garancije.
MSP mogu primiti do 150.000 evra (ili više, ako nisu prihvatljivi unutar InnovFin Guarantee od strane programa Horizon2020). Ova šema treba da omogući da između 220.000 i 330.000 MSP-a obezbijedi finansiranje u ukupnoj vrijednosti od 14 do 21 milijarde evra.

The Equity Facility for Growth (EFG)

Posrednici unutar ovog mehanizma će investirati pretežno u MSP u fazi rasta i ekspanzije. Ovo bi trebalo pomoći da između 360 i 530 preduzeća dobije vlasnička ulaganja sa ukupnim iznosom investicija u rasponu od 2,6 do 4 milijarde evra.

Preuzmite kompletan vodič za EU program COSME na linku ispod