Јавне набавке (2024. година)

Извјештај о набавци-14270-8-2-10-25-10/24
Извјештај о набавци-14270-8-2-10-25-9/24
Извјештај о набавци-14270-8-2-10-25-8/24
Извјештај о набавци-14270-8-2-10-25-7/24

Извјештај о набавци-14270-8-1-3-25-3/24
Извјештај о набавци-14270-8-1-4-25-4/24
Извјештај о набавци-14270-8-1-5-25-5/24
Извјештај о набавци-14270-8-2-2-25-2/24
Извјештај о набавци-14270-8-1-6-25-6/24

Обавјештење о набавци-14270-9-2-2-22-4/24

Извјештај о набавци-14270-8-2-1-25-1/24

План јавних набавки за 2024. годину

Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама

Годишње обавјештење 14270-0-2-2-7-2/24
Годишње обавјештење 14270-0-2-1-7-1/24

Јавне набавке (2023. година)

Образац реализације уговора - август 2023.

"ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 14270-8-1-13/23"
"ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 14270-8-2-14/23"

"ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА МАЈ 2023.ГОДИНЕ"

"ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 14270-8-1-12/23"
"ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА- рачунарска опрема"

"РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ЗА МАРТ 2023. ГОДИНЕ"
"РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ЗА АПРИЛ 2023. ГОДИНЕ"

"ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 14270-8-1-11-25-12/23"
"ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 14270-8-1-11-25-12/23"
"ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 14270-8-1-11-25-12/23"

"ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 14270-8-2-10-25-11/23"
"ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 14270-8-2-8-25-8/23"
"ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 14270-8-2-9-25-10/23"

"ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 14270-8-1-6-25-6/23"

"ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ 14270-8-2-7-25-7/23"

"IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU 14270-8-2-5-25-5/23"
"IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU 14270-8-2-2-25-2/23"
"IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU 14270-8-1-4-25-4/23"
"IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU 14270-8-2-3-25-3/23"

"OBAVJEŠTENJE- Prethodna provjera tržišta"

"Извјештај о проведеном поступку јавне набавке" br. 14270-8-1-1-25-1/23

Јавне набавке (2022. година)

"Извјештај о проведеном поступку јавне набавке" br. 14270-8-1-13/22

"Одлука о избору" br. 1354/22 од 15.12.2022

"Извјештај о проведеном поступку јавне набавке" br. 14270-8-1-11/22

Извјештај о проведеном поступку јавне набавке

Образац реализације уговора - АПРИЛ 2022

Одлука о избору путем директног споразума 374/22

Одлука о избору путем директног споразума 346/22

Одлука о избору путем директног споразума 373/22

Одлука о избору путем директног споразума 304/22

Образац реализације уговора - МАРТ 2022

Одлука о избору путем директног споразума 269/22

Одлука о избору путем директног споразума 274/22

Образац реализације уговора - фебруар 2022

Одлука о избору путем директног споразума 259/22

Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б набавка услуга - пружање услуга ресторана и услуге послужења хране на територији Града Бијељина.

Одлука о избору путем директног споразума

Јавне набавке (2021. година)

Одлука јавне набавке 1117-21

Одлука јавне набавке 1118-21

Извјештај јавне набавке

Образац за праћење и реализацију уговора

Одлука о избору путем директног споразума-набавка новина и оглашавања 355/21

Одлука о избору путем директног споразума-осигурање радника -223/21

Јавне набавке (2020. година)

Одлука о избору путем директног споразума-набавка новина и оглашавања -340/20

Одлука о избору путем директног споразума-набавка промотивног материјала и услуга штампања-326/20

Одлука о избору путем директног споразума-набавка осигурања радника-321/20

Одлука о избору путем директног споразума -Набавка канцеларијског материјала 323/20

Одлука о избору путем директног споразума-набавка угоститељских услуга-327/20

Јавне набавке (2019. година)

Јавне набавке (2019. година)

Одлука о избору путем директног споразума – Набавка канцеларијског намјештаја, број: 378/19

Одлука о избору путем директног споразума – Набавка канцеларијског намјештаја, број: 378/19

Јавне набавке (2018. година)

Јавне набавке (2018. година)

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка робе (рекламног материјала, календара и роковника), број: 939/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавке услуге поправке, одржавања и сродних услуга за персоналне компјутере, канцеларијску опрему и друго, број: 459/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка робе (рекламног материјала, календара и роковника), број: 939/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавке услуге поправке, одржавања и сродних услуга за персоналне компјутере, канцеларијску опрему и друго, број: 459/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге осигурања радника, број: 137/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге конзумирања јела и пића за потребе репрезентације, број: 84/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге осигурања радника, број: 137/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге конзумирања јела и пића за потребе репрезентације, број: 84/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка новина – седмично издање, број: 11/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка новина – седмично издање, број: 11/18

Јавне набавке (2017. година)

Јавне набавке (2017. година)

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге штампања, број: 1028/17

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка рачунарског програма Kaspersky, број: 1025/17

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге штампања, број: 1028/17

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка рачунарског програма Kaspersky, број: 1025/17

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка намјештаја, број: 965/17

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка намјештаја, број: 965/17