Јавне набавке (2022. година)

"Извјештај о проведеном поступку јавне набавке" br. 14270-8-1-13/22

"Одлука о избору" br. 1354/22 од 15.12.2022

"Извјештај о проведеном поступку јавне набавке" br. 14270-8-1-11/22

Извјештај о проведеном поступку јавне набавке

Образац реализације уговора - АПРИЛ 2022

Одлука о избору путем директног споразума 374/22

Одлука о избору путем директног споразума 346/22

Одлука о избору путем директног споразума 373/22

Одлука о избору путем директног споразума 304/22

Образац реализације уговора - МАРТ 2022

Одлука о избору путем директног споразума 269/22

Одлука о избору путем директног споразума 274/22

Образац реализације уговора - фебруар 2022

Одлука о избору путем директног споразума 259/22

Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б набавка услуга - пружање услуга ресторана и услуге послужења хране на територији Града Бијељина.

Одлука о избору путем директног споразума

Јавне набавке (2021. година)

Одлука јавне набавке 1117-21

Одлука јавне набавке 1118-21

Извјештај јавне набавке

Образац за праћење и реализацију уговора

Одлука о избору путем директног споразума-набавка новина и оглашавања 355/21

Одлука о избору путем директног споразума-осигурање радника -223/21

Јавне набавке (2020. година)

Одлука о избору путем директног споразума-набавка новина и оглашавања -340/20

Одлука о избору путем директног споразума-набавка промотивног материјала и услуга штампања-326/20

Одлука о избору путем директног споразума-набавка осигурања радника-321/20

Одлука о избору путем директног споразума -Набавка канцеларијског материјала 323/20

Одлука о избору путем директног споразума-набавка угоститељских услуга-327/20

Јавне набавке (2019. година)

Јавне набавке (2019. година)

Одлука о избору путем директног споразума – Набавка канцеларијског намјештаја, број: 378/19

Одлука о избору путем директног споразума – Набавка канцеларијског намјештаја, број: 378/19

Јавне набавке (2018. година)

Јавне набавке (2018. година)

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка робе (рекламног материјала, календара и роковника), број: 939/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавке услуге поправке, одржавања и сродних услуга за персоналне компјутере, канцеларијску опрему и друго, број: 459/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка робе (рекламног материјала, календара и роковника), број: 939/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавке услуге поправке, одржавања и сродних услуга за персоналне компјутере, канцеларијску опрему и друго, број: 459/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге осигурања радника, број: 137/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге конзумирања јела и пића за потребе репрезентације, број: 84/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге осигурања радника, број: 137/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге конзумирања јела и пића за потребе репрезентације, број: 84/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка новина – седмично издање, број: 11/18

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка новина – седмично издање, број: 11/18

Јавне набавке (2017. година)

Јавне набавке (2017. година)

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге штампања, број: 1028/17

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка рачунарског програма Kaspersky, број: 1025/17

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка услуге штампања, број: 1028/17

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка рачунарског програма Kaspersky, број: 1025/17

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка намјештаја, број: 965/17

Одлука о избору путем директног споразума – Јавна набавка намјештаја, број: 965/17