Агенција за развој малих и средњих предузећа

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина основана је 2006. године. Оснивач је Скупштина општине Бијељина. Формирана је у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа са циљем афирмације предузетништва односно приватног сектора.

Зашто инвестирати у Бијељину?

Бијељина је урбано насеље и истоимена јединица локалне самоуправе са статусом Града у сјеверо-источном дијелу Републике Српске и БиХ. Површина територије Града износи 734 km² и обухвата семберску равницу која на југу прелази у благо побрђе Мајевице.

Предности улагања у Град Бијељина

Индустријске зоне опремљене инфраструктуром, са повољним условима откупа парцела за brownfield инвестиције, посебне погодности предвиђене за изградњу погона за прераду или откуп пољопривредних производа...

previous arrow
next arrow
Slider

О нама

О Агенцији

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина основана је 2006. године. Оснивач је Скупштина општине Бијељина. Формирана је у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа са циљем афирмације предузетништва односно приватног сектора.

Основни задатак Агенције је стварање услова за развој малих и средњих предузећа на територији Града Бијељина, пружањем директне подршке привредницима и пружањем квалитетних пословних услуга.

Функције Агенције

1. Активности усмјерене на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада малих и средњих предузећа:
- израда пословног плана,
- пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника,
- информисање о правном оквиру пословања и регистрације предузећа,
- израда оснивачких и других докумената,
- информисање о доступним изворима финансирања.

2. Подршка постојећим-регистрованим предузећима:
- израда нових и ажурирање постојећих пословних маркетинг планова,
- промоција МСП-а и учешће на сајмовима,
- подршка при увођењу система менаџмент квалитета према серији ИСО стандарда и ХЦЦП-а,
- подршка развојним пројектима.

3. Остале активности Агенције:
- израда информативних брошура, водича са корисним информацијама за потенцијалне и постојеће привреднике;
- формирање предузетничке библиотеке у циљу пружања инфо-подршке привредницима;
- идентификација, прикупљање, припрема, израда и учешће на тендерима за пројекте из свих области, који ће омогућити кредите и донације за развој МСП-а и приватног сектора,
- праћење прописа и мјера Владе РС које се односе на субвенције, регресирање и подстицај појединих привредних дјелатности као и међународних грантова за подстицај, те пружање помоћи корисницима да остваре право на исте.

Циљеви Агенције

1. Оснивање нових малих и средњих предузећа,
2. Стварање нових радних мјеста,
3. Запошљавање младих стручњака,
4. Реализација нових инвестиција,
5. Увођење пореских олакшица,
6. Побољшање рада МСП-а,
7. Повећање животног стандарда.

Све активности коју обавља Агенција су транспарентне што значи да сви подстицаји иду преко Јавног позива гдје су дефинисани критеријуми за аплицирање пројеката.

Сви подстицаји иду у смјеру развоја и афирмације предузетништва односно приватне иницијативе.

Пројекти морају да садржавају развој производа односно прерађивачке капацитете, извозну компоненту, запошљавање, увођење нових технологија, еколошку прихватљивост.

НАШИ ПАРТНЕРИ