О нама

О Агенцији

Развојна агенција Града Бијељина основана је 2006. године. Оснивач је Скупштина општине Бијељина. Формирана је у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа са циљем афирмације предузетништва односно приватног сектора.

Основни задатак Агенције је стварање услова за развој малих и средњих предузећа на територији Града Бијељина, пружањем директне подршке привредницима и пружањем квалитетних пословних услуга.

Функције Агенције

1. Активности усмјерене на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада малих и средњих предузећа:
- израда пословног плана,
- пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника,
- информисање о правном оквиру пословања и регистрације предузећа,
- израда оснивачких и других докумената,
- информисање о доступним изворима финансирања.

2. Подршка постојећим-регистрованим предузећима:
- израда нових и ажурирање постојећих пословних маркетинг планова,
- промоција МСП-а и учешће на сајмовима,
- подршка при увођењу система менаџмент квалитета према серији ИСО стандарда и ХЦЦП-а,
- подршка развојним пројектима.

3. Остале активности Агенције:
- израда информативних брошура, водича са корисним информацијама за потенцијалне и постојеће привреднике;
- формирање предузетничке библиотеке у циљу пружања инфо-подршке привредницима;
- идентификација, прикупљање, припрема, израда и учешће на тендерима за пројекте из свих области, који ће омогућити кредите и донације за развој МСП-а и приватног сектора,
- праћење прописа и мјера Владе РС које се односе на субвенције, регресирање и подстицај појединих привредних дјелатности као и међународних грантова за подстицај, те пружање помоћи корисницима да остваре право на исте.

Циљеви Агенције

1. Оснивање нових малих и средњих предузећа,
2. Стварање нових радних мјеста,
3. Запошљавање младих стручњака,
4. Реализација нових инвестиција,
5. Увођење пореских олакшица,
6. Побољшање рада МСП-а,
7. Повећање животног стандарда.

Све активности коју обавља Агенција су транспарентне што значи да сви подстицаји иду преко Јавног позива гдје су дефинисани критеријуми за аплицирање пројеката.

Сви подстицаји иду у смјеру развоја и афирмације предузетништва односно приватне иницијативе.

Пројекти морају да садржавају развој производа односно прерађивачке капацитете, извозну компоненту, запошљавање, увођење нових технологија, еколошку прихватљивост.

НАШИ ПАРТНЕРИ