O Agenciji

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina osnovana je 2006. godine. Osnivač je Skupština opštine Bijeljina. Formirana je u skladu sa Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća sa ciljem afirmacije preduzetništva odnosno privatnog sektora.

Osnovni zadatak Agencije je stvaranje uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Bijeljina, pružanjem direktne podrške privrednicima i pružanjem kvalitetnih poslovnih usluga.

O Agenciji

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina osnovana je 2006. godine. Osnivač je Skupština opštine Bijeljina. Formirana je u skladu sa Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća sa ciljem afirmacije preduzetništva odnosno privatnog sektora.

Osnovni zadatak Agencije je stvaranje uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Bijeljina, pružanjem direktne podrške privrednicima i pružanjem kvalitetnih poslovnih usluga.

Funkcije Agencije

1. Aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći prilikom osnivanja i početka rada malih i srednjih preduzeća:
- izrada poslovnog plana,
- pružanje usluga za definisanje ciljnog tržišta i ciljnih korisnika,
- informisanje o pravnom okviru poslovanja i registracije preduzeća,
- izrada osnivačkih i drugih dokumenata,
- informisanje o dostupnim izvorima finansiranja.

2. Podrška postojećim-registrovanim preduzećima:
- izrada novih i ažuriranje postojećih poslovnih marketing planova,
- promocija MSP-a i učešće na sajmovima,
- podrška pri uvođenju sistema menadžment kvaliteta prema seriji ISO standarda i HCCP-a,
- podrška razvojnim projektima.

3. Ostale aktivnosti Agencije:
- izrada informativnih brošura, vodiča sa korisnim informacijama za potencijalne i postojeće privrednike,
- formiranje preduzetničke biblioteke u cilju pružanja info-podrške privrednicima,
- identifikacija, prikupljanje, priprema, izrada i učešće na tenderima za projekte iz svih oblasti, koji će omogućiti kredite i donacije za razvoj MSP-a i privatnog sektora,
- praćenje propisa i mjera Vlade RS koje se odnose na subvencije, regresiranje i podsticaj pojedinih privrednih djelatnosti kao i međunarodnih grantova za podsticaj, te pružanje pomoći korisnicima da ostvare pravo na iste.

Funkcije Agencije

1. Aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći prilikom osnivanja i početka rada malih i srednjih preduzeća:
- izrada poslovnog plana,
- pružanje usluga za definisanje ciljnog tržišta i ciljnih korisnika,
- informisanje o pravnom okviru poslovanja i registracije preduzeća,
- izrada osnivačkih i drugih dokumenata,
- informisanje o dostupnim izvorima finansiranja.

2. Podrška postojećim-registrovanim preduzećima:
- izrada novih i ažuriranje postojećih poslovnih marketing planova,
- promocija MSP-a i učešće na sajmovima,
- podrška pri uvođenju sistema menadžment kvaliteta prema seriji ISO standarda i HCCP-a,
- podrška razvojnim projektima.

3. Ostale aktivnosti Agencije:
- izrada informativnih brošura, vodiča sa korisnim informacijama za potencijalne i postojeće privrednike,
- formiranje preduzetničke biblioteke u cilju pružanja info-podrške privrednicima,
- identifikacija, prikupljanje, priprema, izrada i učešće na tenderima za projekte iz svih oblasti, koji će omogućiti kredite i donacije za razvoj MSP-a i privatnog sektora,
- praćenje propisa i mjera Vlade RS koje se odnose na subvencije, regresiranje i podsticaj pojedinih privrednih djelatnosti kao i međunarodnih grantova za podsticaj, te pružanje pomoći korisnicima da ostvare pravo na iste.

Ciljevi Agencije

1. Osnivanje novih malih i srednjih preduzeća;
2. Stvaranje novih radnih mjesta;
3. Zapošljavanje mladih stručnjaka;
4. Realizacija novih investicija;
5. Uvođenje poreskih olakšica;
6. Poboljšanje rada MSP-a;
7. Povećanje životnog standarda.

Sve aktivnosti koju obavlja Agencija su transparentne što znači da svi podsticaji idu preko Javnog poziva gdje su definisani kriterijumi za apliciranje projekata.

Svi podsticaji idu u smjeru razvoja i afirmacije preduzetništva odnosno privatne inicijative.

Projekti moraju da sadržavaju razvoj proizvoda odnosno prerađivačke kapacitete, izvoznu komponentu, zapošljavanje, uvođenje novih tehnologija, ekološku prihvatljivost.

Ciljevi Agencije

1. Osnivanje novih malih i srednjih preduzeća;
2. Stvaranje novih radnih mjesta;
3. Zapošljavanje mladih stručnjaka;
4. Realizacija novih investicija;
5. Uvođenje poreskih olakšica;
6. Poboljšanje rada MSP-a;
7. Povećanje životnog standarda.

Sve aktivnosti koju obavlja Agencija su transparentne što znači da svi podsticaji idu preko Javnog poziva gdje su definisani kriterijumi za apliciranje projekata.

Svi podsticaji idu u smjeru razvoja i afirmacije preduzetništva odnosno privatne inicijative.

Projekti moraju da sadržavaju razvoj proizvoda odnosno prerađivačke kapacitete, izvoznu komponentu, zapošljavanje, uvođenje novih tehnologija, ekološku prihvatljivost.

NAŠI PARTNERI

NAŠI PARTNERI