Javne nabavke (2021. godina)

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma-nabavka novina i oglašavanja -223/21

Javne nabavke (2020. godina)

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma-nabavka novina i oglašavanja -340/20

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma-nabavka promotivnog materijala i usluga štampanja-326/20

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma-nabavka osiguranja radnika-321/20

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma -Nabavka kancelarijskog materijala 323/20

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma-nabavka ugostiteljskih usluga-327/20

Javne nabavke (2019. godina)

Javne nabavke (2019. godina)

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Nabavka kancelarijskog namještaja, broj: 378/19

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Nabavka kancelarijskog namještaja, broj: 378/19

Javne nabavke (2018. godina)

Javne nabavke (2018. godina)

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka robe (reklamnog materijala, kalendara i rokovnika), broj: 939/18

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavke usluge popravke, održavanja i srodnih usluga za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu i drugo, broj: 459/18

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka robe (reklamnog materijala, kalendara i rokovnika), broj: 939/18

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavke usluge popravke, održavanja i srodnih usluga za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu i drugo, broj: 459/18

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka usluge osiguranja radnika, broj: 137/18

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka usluge konzumiranja jela i pića za potrebe reprezentacije, broj: 84/18

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka usluge konzumiranja jela i pića za potrebe reprezentacije, broj: 84/18

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka novina – sedmično izdanje, broj: 11/18

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka novina – sedmično izdanje, broj: 11/18

Javne nabavke (2017. godina)

Javne nabavke (2017. godina)

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka usluge štampanja, broj: 1028/17

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka računarskog programa Kaspersky, broj: 1025/17

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka usluge štampanja, broj: 1028/17

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka računarskog programa Kaspersky, broj: 1025/17

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka namještaja, broj: 965/17

Odluka o izboru putem direktnog sporazuma – Javna nabavka namještaja, broj: 965/17