Program rada sa finansijskim planom Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina za 2018. godinu

Osnov za izradu godišnjeg Programa rada sa finansijskim planom Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina za 2018. godinu, predstavlja Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća („Sl. Glasnik Republike Srpske br. 50/13), osnivačka akta Agencije, Strategija razvoja Grada Bijeljina 2014-2023 i Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020.

Program rada sa finansijskim planom Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina za 2018. godinu

Osnov za izradu godišnjeg Programa rada sa finansijskim planom Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina za 2018. godinu, predstavlja Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća („Sl. Glasnik Republike Srpske br. 50/13), osnivačka akta Agencije, Strategija razvoja Grada Bijeljina 2014-2023 i Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020.

Program rada sa finansijskim planom Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina za 2018. godinu

Osnov za izradu godišnjeg Programa rada sa finansijskim planom Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina za 2018. godinu, predstavlja Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća („Sl. Glasnik Republike Srpske br. 50/13), osnivačka akta Agencije, Strategija razvoja Grada Bijeljina 2014-2023 i Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020.

Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika utvrđuje se: namjena, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaj, vrsta i visina podsticajnih sredstava, postupak odobravanja, način provođenja nadzora namjenskog korišćenja kao i potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja.

Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika utvrđuje se: namjena, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaj, vrsta i visina podsticajnih sredstava, postupak odobravanja, način provođenja nadzora namjenskog korišćenja kao i potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja.

Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika utvrđuje se: namjena, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaj, vrsta i visina podsticajnih sredstava, postupak odobravanja, način provođenja nadzora namjenskog korišćenja kao i potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja.