Prednosti ulaganja u BiH

- Stabilnost valute;
- Niska stopa inflacije;
- Povoljan geografski položaj;
- Značajni prirodni resursi;
- Postojeći privredni kapaciteti;
- Obrazovana, kvalifikovana i cjenovno konkurentna radna snaga;
- Povoljna stopa poreza na dobit u odnosu na ostale zemlje -10%;
- Porez i doprinosi na lična primanja -52%;
- slobodan transfer profita u inostranstvo, nakon ispunjenja zakonskih obaveza prema Republici;
- BiH je potpisnica CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama Zapadnog Balkana i Moldavijom;
- Privatizovan bankarski sektor.

Nacionalni tretman stranih ulagača:
- Osnovati pravno lice u potpunoj svojini stranog ulagača (stranog i domaćeg ulagača);
- Ulagati u postojeće preduzeće;
- Ulagati u banku ili osiguranje;
- Dobiti koncesiju za korištenje prirodnih bogastava, dobara u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od opšteg interesa za Republiku.

Prednosti ulaganja u Grad Bijeljina

- Industrijske zone opremljene infrastrukturom, sa povoljnim uslovima otkupa parcela za brownfield investicije, posebne pogodnosti predviđene za izgradnju pogona za preradu ili otkup poljoprivrednih proizvoda;
- Obrazovana, kvalifikovana i cjenovno konkurentna radna snaga;
- Efikasna gradska uprava;
- Ekonomski, kulturni i zdravstveni centar regiona;
- Nadležnost Registarskog suda u Bijeljini;
- Rok za registraciju 3-5 dana.

Podsticanje osnivanja malih i srednjih preduzeća

- Podsticaj za osnivanje preduzeća - START-UP;
- Podsticaj razvoja postojećih i START-UP preduzeća;
- Podsticaj za uvođenje sistema kvaliteta;
- Podsticaj za žene - preduzetnike;
- Podsticaj za povratnike - preduzetnike;
- Podsticaj za zanatsko - preduzetničke radnje.

Prilagođeni podsticajni programi za svaku pojedinačnu investiciju zasnovani na:

- veličini investicije,
- broju radnih mjesta,
- vrijednosti radnih mjesta,
- da li je investicija iz prioritetnog ili podsektora.

Primjer podsticaja:

- Plaćanje zemljišta u industrijskim zonama u periodu od 60 mjeseci bez kamate;
- 70% - 90% smanjenje naknada i taksi za proizvodne objekte.

Informacije o olakšicama