Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији

април 26, 2020

Развојна агенција Републике Српске у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – ДанубеЦханце2.0 организовала је данас онлајн састанак Фокус групе доносиоца одлука. Састанку су присуствовали представници Министарства привреде и предузетништва као придруженог партнера, локалних развојних агенција, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Уније удружења послодаваца, Економског факултета Пале и Економског факултета Бања Лука као представника Европске мреже предузетништва Републике Српске. Агенцију за развој МСП Града Бијељина представљала је директор агенције Татјана Благојевић.

Током састанка представлјена је СWОТ анализа пословног окружења за пружање „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској и Дунавској регији, те препоруке за јачање предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији. Чланови Фокус групе дефинисали су и смјернице за припрему и реализацију Регионалног акционог плана Републике Српске за пружање „друге шансе“ предузетницима који ће бити дио Стратегије за пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији.

Учесници састанка водили су активну, конструктивну дискусију током које су размијенили и информације о актуелним мјерама које се на локалном и ентитетском нивоу предузимају како би се ублажиле послједице пандемија вируса корона на привреду. Посебно је наглашен значај могућности да се искуства из овог пројекта искористе у креирању будућих мјера подршке предузетницима са потешкоћама у пословању.

Данашњи састанак је једна од активности пројекта ДанубеЦханце2.0 који је суфинансиран из фондова Европске уније (ЕРФД, ИПА, ЕНИ) у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020. Имплементација пројекта је почела у јулу 2018. године, а у истом учествује 17 партнерских организација и институција из 13 земалја Дунавске регије уклјучујући Агенцију као јединог партнера из БиХ и Министарство привреде и предузетништва Републике Српске као придружени партнер.

Цилј пројекта ДанубеЦханце2.0 је развијање политика „друге шансе“ предузетницима као и развој практичних рјешења за поболјшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији, а самим тим и у Републици Српској/БиХ.