ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ

август 24, 2023

Врши се исправка у Обрасцу пријаве за набавку основног средста (Прилог 1.) и Обрасцу
пријаве за повећање запослености (Прилог2.) у вези Јавног позива за додјелу подстицајних
средстава за развој предузетништва на подручју Града Бијељина за 2023. годину, који је
објављен 10.8.2023. године, у дијелу провјере документације “у прилогу достављам
следећу документацију“ редни број 13. доказ о реализацији улагања по пројекту, ријечи
„до затварања овог јавног позива, 27.7.2023. године“ замјељују се ријечима „до затварања
овог јавног позива, 7.9.2023. године“ како је наведену у предметном јавном позиву.

 

Ова исправка објавит ће се на интернет страници Развоје агенције Града Бијељина www.agencijamsp.com!

 

Извор (агенцијамсп)