ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

октобар 10, 2023

На основу Правилник о начину и условима кориштења подстицајних
средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва објављеног у
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/23) и на интерет страници
https://agencijamsp.com Развојне агенције Града Бијељина а у вези са Програмом
рада са финансијским планом Развојне агенције Града Бијељина за 2023. годину и
Одлуке о расписивању Јавног позива за подстицај развоја предузетника на
подручју Града Бијељина за 2023. годину, број: 711/23 од 1. 8. 2023. године,
директор Развојне агенције Града Бијељина д о н о с и:

 

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

 

Подстицајна средства додјељују се следећим учесницима на Јавном позиву:

 

 

Преузмите кликом овдје.

 

 

 

Извор (агенцијамсп)