ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

новембар 22, 2023

На основу Правилник о начину и условима кориштења подстицајних
средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва објављеног у
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/23) и на интернет страници
https://agencijamsp.com Развојне агенције Града Бијељина а у вези са Програмом
рада са финансијским планом Развојне агенције Града Бијељина за 2023. годину и
Одлуке о расписивању Јавног позива за додјелу подстицајних средстава за
самозапошљавање младих до 35 година на подручју Града Бијељина за 2023.
годину, број: 873/23 од 15.9.2023. године, директор Развојне агенције Града
Бијељина д о н о с и:

 

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

Овом Одлуком врши се додјела подстицајних средстава по основу реализованог Јавног позива за додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање младих до 35 година на подручју Града Бијељина за 2023…

 

 

Подстицајна средства додјељују се следећим учесницима на Јавном позиву:

 

Преузмите кликом овдје.

 

 

 

Извор (агенцијамсп)