Одлука о додјели подстицајних средстава, број:1252/23 од 27.11.2023.године

новембар 28, 2023

1
На основу Правилник о начину и условима кориштења подстицајних
средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва објављеног у
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/23) и на интернет страници
https://agencijamsp.com Развојне агенције Града Бијељина а у вези са Програмом
рада са финансијским планом Развојне агенције Града Бијељина за 2023. годину и
Одлуке о расписивању Јавног позива за подстицај развоја новооснованих
привредника на подручју Града Бијељина за 2023. годину, број: 886/23 од
27.9.2023. године, директор Развојне агенције Града Бијељина д о н о с и:

 

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Члан 1.

Овом Одлуком врши се додјела подстицајних средстава по основу
реализованог Јавног позива за подстицај развоја новооснованих привредника на
подручју Града Бијељина за 2023. годину, број: 886/23 од 27.9.2023. године, који је
био отворен од 19. октобра 2023. године до 2. новембра 2023. године

 

 

 

Подстицајна средства додјељују се следећим учесницима на Јавном позиву:

 

Преузмите кликом овдје.

 

 

 

Извор (агенцијамсп)