Zašto investirati u Bijeljinu?

Položaj

Povoljan geografski položaj

Resursi

Ljudski i prirodni resursi

Podsticaji

Republički i lokalni podsticaji

Infrastruktura

Saobraćajna i komunalna infrastruktura

Kvalitet života

Kultura, obrazovanje, zdravstvo...

Položaj

Povoljan geografski položaj

Resursi

Ljudski i prirodni resursi

Podsticaji

Republički i lokalni podsticaji

Infrastruktura

Saobraćajna i komunalna infrastruktura

Kvalitet života

Kultura, obrazovanje, zdravstvo...

Položaj

Povoljan geografski položaj

Resursi

Ljudski i prirodni resursi

Podsticaji

Republički i lokalni podsticaji

Infrastruktura

Saobraćajna i komunalna infrastruktura

Kvalitet života

Kultura, obrazovanje, zdravstvo...

Položaj

Povoljan geografski položaj

Resursi

Ljudski i prirodni resursi

Podsticaji

Republički i lokalni podsticaji

Infrastruktura

Saobraćajna i komunalna infrastruktura

Kvalitet života

Kultura, obrazovanje, zdravstvo...

O Bijeljini

Bijeljina je urbano naselje i istoimena jedinica lokalne samouprave sa statusom Grada u sjevero-istočnom dijelu Republike Srpske i BiH. Površina teritorije Grada iznosi 734 km² i obuhvata sembersku ravnicu koja na jugu prelazi u blago pobrđe Majevice. Grad Bijeljina se nalazi na ušću Drine u Savu i ove dvije rijeke predstavljaju sjevernu i istočnu granicu Grada prema Mačvi i Sremu.
Drina i Sava predstavljaju i državne granice sa Srbijom i Hrvatskom, a središte Grada je udaljeno oko šest kilometara od granice sa Srbijom i oko 40 kilometara od granice sa Hrvatskom. Susjedne opštine su Lopare, Ugljevik i Zvornik, kao i Distrikt Brčko.

O Bijeljini

Bijeljina je urbano naselje i istoimena jedinica lokalne samouprave sa statusom Grada u sjevero-istočnom dijelu Republike Srpske i BiH. Površina teritorije Grada iznosi 734 km² i obuhvata sembersku ravnicu koja na jugu prelazi u blago pobrđe Majevice. Grad Bijeljina se nalazi na ušću Drine u Savu i ove dvije rijeke predstavljaju sjevernu i istočnu granicu Grada prema Mačvi i Sremu.
Drina i Sava predstavljaju i državne granice sa Srbijom i Hrvatskom, a središte Grada je udaljeno oko šest kilometara od granice sa Srbijom i oko 40 kilometara od granice sa Hrvatskom. Susjedne opštine su Lopare, Ugljevik i Zvornik, kao i Distrikt Brčko.

Korisni linkovi