Šta registrovati?

U Republici Srpskoj moguće je registrovati privredno društvo (DOO) ili biti samostalni preduzetnik (SP).

Budući privrednici treba da znaju koje su razlike između DOO i SP i da na osnovu toga odaberu najpovoljniji oblik registracije.

Pravna razlika: Privredno društvo je pravno lice i registracija se vrši u Privrednom sudu. Odgovornost je do visine osnivačkog kapitala. Preduzetnik je fizičko lice i registruje se u nadležnoj opštini/gradu. Preduzetnik odgovara cjelokupnom imovinom.

Djelatna razlika: Djelatnost kojom se kao preduzetnik želite baviti mora biti na spisku preduzetničkih djelatnosti.

Vodič za registraciju budućih privrednika

Naš vodič za buduće privrednike sadrži sve korake koji su neophodni za uspješno registrovanje Vašeg privrednog društva, koji između ostalog obuhvataju:

1. Posjeta notaru/notarski ovjeren osnivački akt;
2. Ovjera ličnih dokumenata i potpisa;
3. Registracija privrednog društva kod APIF-a;
4. Izrada pečata;
5. PDV registracija.

Vodič za registraciju budućih preduzetnika

Naš vodič za buduće preduzetnike sadrži niz detaljno objašnjenih koraka koje je neophodno proći kako biste uspješno registrovali Vašu preduzetničku djelatnost.

Organ nadležan za izdavanje rješenja o registraciji preduzetnika je Gradska uprava Grada Bijeljina – Odjeljenje za privredu koje se nalazi u ulici Patrijarha Pavla broj: 1, sprat II, kancelarija broj: 15.

Želimo Vam dugo i uspješno poslovanje!!!