Јавни позив за подношење пројектних приједлога организација цивилног друштва (ОЦД)

новембар 5, 2021

Јавни позив за подношење пројектних приједлога организација цивилног друштва (ОЦД) у склопу пројекта “Стварање повољнијег окружења за цивилно друштво“ (EMBRACE)

 

Пројекат „Стварање повољнијег окружења за цивилно друштво“ (EMBRACE) финансира Влада Краљевине Норвешке у износу од 750.000 ЕУР, а проводи га Развојни програм Уједињених нација (UNDP). Циљ Јавног позива је јачање капацитета ОЦД ради унапређења квалитета услуга које се пружају грађанима у локалним заједницама.

 

(EMBRACE) пројекат ће подржати ОЦД из цијеле Босне и Херцеговине. Јавни позив је отворен у периоду од 28. октобра до 21. новембра 2021. Позивају се све ОЦД (удружења/удруге или фондације), регистроване у складу с важећим законским прописима у Босни и Херцеговини, да доставе приједлоге пројеката у складу са сљедећим тематским областима:

 

-млади , омладински активизам и волонтеризам,
-социјална инклузија и социјалне услуге за рањиве категорије,
-грађанско учешће и волонтеризам у заједници,
-родна равноправност,
-заштита околине,
-људска права.

 

Овим позивом је предвиђена додјела средстава у два ЛОТ-а:

 

-ЛОТ 1 – од 5.000,00 до 20.000,00 БАМ
-ЛОТ 2 – од 20.001,00 до 60.000,00 БАМ

 

Трајање предложених пројеката је минимално 5, а максимално 7 мјесеци. Одобрени пројекти морају бити реализовани у периоду јануар – јули 2022. године .
Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на електронској адреси: www.ba.undp.org. Информативни састанак „Отворени дан“ ће се одржати са заинтересованим ОЦД према сљедећем распореду:

 

-Сарајево – 8. новембар 2021. , од 09,00 сати до 10,00 сати
-Бањалука – 11. новембар 2021. , од 09,00 сати до 10,00 сати

 

Испуњену пријаву (са комплетном траженом документацијом) потребно је доставити у два штампана примјерка и једној електронској копији (USB), у затвореној коверти, препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8 до 17 сати на сљедећу адресу: УНДП БиХ, Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, са назнаком “За ( EMBRACE) пројекат”.

 

Рок за предају пријаве је 21. новембар 2021. године, до 17 сати. Пријаве достављене након наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум и вријеме слања прије званичног истека рока.

 

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу подносиоца пријаве, пуни назив пројекта и назнаку “Не отварати прије званичног отварања”.

Детаљи о условима Јавног позива за предају пројектних приједлога организација цивилног друштва могу се пронаћи у Смјерницама за апликанте, на горе наведеној електронској адреси.

 

Извор (ba.undp.org)