ЈП ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КОРИСНИЦИМА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА МЈЕРУ ПОДРШКЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ И МАРКЕНТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБРЕНИХ ПРОИЗВОДА

април 24, 2023

Пројекат EU4AGRI најављује нови Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке улагањима у прерађивачке капацитете и маркетинг агро-прехрамбених производа, у вриједности од два милиона КМ.

 

Овај јавни позив као и смернице за потенцијалне подносиоце захтјева односе се искључиво на мјеру подршке у прерађивачким капацитетима агро-прехрамбене индустрије кроз увођење иновација и развој нових и / или унапређење постојећих производа, маркетиншких алата и обезбеђивање континуитета пословања и безбедног и здравог радног окружења.

 

КО СЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ?

Јавни позив се може примјенити на занате, предузетнике, задруге и предузећа, микро, мала и средња предузећа која запошљавају мање од 250 радника, а сви пројекти који се односе искључиво на производњу производа за људску потрошњу у оквиру сектора: прерада воћа, прерада печурака, лековита биљка, биље, производња вина и маслина, прерада поврћа, прерада млека, меда месне прерађевине, прераду јаја, рибље прераде и конзервирање, прераду житарица и производњу готове хране и посуђа.

 

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив. Подносиоци пријава могу да поднесу пријаве за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално. Пријаве више подносилаца у оквиру једног приједлога неће бити узете у обзир. Подносиоци пријава су одговорни за реализацију пројекта укључујући и финансијске обавезе.

 

Подносиоци захтева који су користили финансијску подршку у претходном периоду кроз мјеру подршке улагањима у прерађивачке капацитете и маркетинг агро-прехрамбених производа (позивајући се на мјеру коју финансира EU4AGRI/EU4AGRI-Recovery) сматрају се неприхватљивим подносиоцима захјтева.

 

Средства подршке по апликацији могу се кретати од 30.000 КМ до 300.000 КМ и могу се користити само за финансирање прихватљивих трошкова (ови износи не укључују ПДВ, што се сматра неприхватњивим трошком).

 

Максимални износ тражене финансијске подршке за пројекте који спадају под LOT1 не могу бити већи од 80.000 КМ (износ без ПДВ-а), док износ тражене финансијске подршке за пројекте који спадају под LOT2 морају бити од 80.001 КМ до 300.000 КМ (износи без ПДВ-а).

 

Износ обавезног финансијског учешћа подносиоца захтева (односи се на оба ЛОТ- а) је 30% од укупних прихватљивих трошкова. Суфинансирање мора бити новчано и учешће неке друге врсте неће бити узето у обзир.

 

Оно што је значајна разлика у односу на раније објављени Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке улагањима у прерађивачке капацитете и маркетинг агро-прехрамбених производа, јесте:

-Рок за достављање грађевинске дозволе (ако је релевантан) је одложен и везан је за први захтев за уплату кориснику (у случају да се одобри финансијска подршка).

-Потврде о непостојању пореских дуговања, те потврда о непостојању блокираних рачуна су замјењене, са Изјавом подносиоца (у моменту подношења пријаве). Потврде надлежних институција се достављају накнадно, приликом потписивања Уговора о финанцијској подршци.

-Бизнис план се оцењује на основу финансијских и не-финансијских показатеља, а у вредновању финансијских показатеља користе се директни (ефекти улагања на сектор у коме се реализује) и индиректни (ефекти инвестиције на друге прихватљиве секторе у којима подносилац захтева послује), ефекти инвестиције.

 

Пријаве се могу поднијети од 9. маја 2023. године, док је крајњи рок 20. јун 2023. до 15:00 часова. Пријаве поднесене преко других канала (поштом или е-поштом) неће бити разматране.

 

КАКО ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ?

 

1 . Корак: Прочитајте упутства за документ подносилаца захтева, која садржи све информације о критеријумима јавног позива, начину попуњавања и подношења захтјева.

 

2 . Корак: Пратећа документација за подношење захтева за јавни позив:

Прилог 1a-Бизнис план-наратив

Прилог 1б-Бизнис план

Прилог1в-Предлог пројекта

-Прилог 1г-Предлог пројекта

-Прилог 2- Писмо о намерама о суфинансирање

-Прилог 3-Рекапитулација сировина

-Прилог 4-УН глобалних принципа

-Прилог 5-Изјава о повезаним лицима

-Прилог 6-Изјава подносиоца захтева о броју позиција које треба креирати

 

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (е-маил, пошта, фаx и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

 

Прва онлајн информативна сесија биће одржана преко Фејсбук странице пројекта EU4AGRI, а време информативне сесије биће саопштено касније.

 

Додатна питања у вези са овим позивом можете поднети путем обрасца питања на сајту пројекта javnipoziv.undp.ba у периоду од 27.04.2023. до 12.06.2023. На сва питања која стигну пре или после наведеног рока неће бити одговорено.

 

EU4AGRI је четворогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20,25 милиона евра са циљем модернизације сектора агро-хране у Босни и Херцеговини. Пројекат спроводе и суфинансиран је од стране Програма Уједињених нација за развој (UNDP) у БиХ и Чешке развојне агенције (CzDA).

 

Извор: (EU4AGRI)