ЈП за подстицај развоја постојећих малих и средњих предузећа

мај 4, 2023

Ј А В Н И  П О З ИВ

за подстицај развоја постојећих
малих и средњих предузећа на подручју Града Бијељина за 2023. годину

 

У прилогу потребна документација:

 

-Јавни позив преузмите овдје.

 

-Правилник преузмите овдје.

 

-Упутство за попуњавање обрасца преузмите овдје.

 

-Образац пријаве за основна средства презмите овдје.

 

-Образац пријаве за запошљавање радника преузмите овдје.

 

 

Извор (агенцијамсп)