НОВООСНОВАНИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА 220.200,00КМ

децембар 17, 2023

Развојна агенција Града Бијељина данас је потписала уговоре са четрдесет и два корисника којима су додијељена подстицајна средства за оснивање привредних субјеката на подручју Града Бијељина у 2023. години, и том приликом додијељена средства у износу од 220.200,00КМ.

 

Ова подстицајна мјера реализована је расписивањем два јавна позива:

  • Јавни позива за подстицај развоја новооснованих привредника; пријавило се  једанаест привредних субјеката, пет привредних субјеката је остварило право на подстицајна средства.  Средства су додијељена у износу од 24.200,00КМ, за набавку основних средстава право је остварило четири привредна субјекта један привредни субјект је остварио право на подстицајна средства за запошљавање два радника.
  • Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање младих до 35 година; пријавило се тридесет и осам привредних субјеката, тридесет и седам привредних субјеката је остварило право на подстицајна средства. Средства су додијељена у износу од 196.000,00КМ.

 

 

Агенција је лицима из утврђене циљне групе, младима до 35 година, одобрила подстицај за самозапошљавање на начин да је корисник на територији града основао властиту дјелатност као основно занимање или основао привредно друштво и пријавио у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса на осам сати, у периоду од 30. септембра 2022. године до 19. октобра  2023. године.

 

У циљу развоја омладинског предузетништва и јачања капацитета организована је обука Основе администрације за почетнике у пословању за све кориснике подстицаја за самозапошљавање младих до 35 година. Овом едукацијом млади су имали прилике да се упознају са основама администрације неопходне за предузетнике, вођење пословних књига и усвоје неопходне информације како би самостално водили своју администрацију.

 

 

Поред новчане подршке овој циљној групи пружена је и нефинансијска подршка и указана важност унапређења предузетничке писмености, развој предузетничке идеје од концепта до реализације у циљу доношења исправних одлука у пословању код младих.

 

Развојна агенција Града Бијељина је у току 2023. године реализовала пет јавних позива на које је укупно запримљено 100 пријава, 77 привредних субјеката је остварило право на подстицајна средства, подстицај је додијељен за следеће намјене: набавка основних средстава, запошљавање радника и самозапошљавање младих до 35. година.

 

Средства су додијељена у износу од 396.000,00КМ.

 

 

Извор: Развојна агенцијс Града Бијљина