Poziv Challenge Fund

јануар 15, 2021

Otvoren Šesti poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Challenge Fund.

 

Rok za podnošenje prijava je 12. februar 2021. godine do 16:00 časova.

 

Cilj predmetnog poziva je podrška privrednim subjektima sa inovativnim idejama, proizvodima i uslugama koje mogu dovesti do povećanja zaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

 

Sve pristigle prijave biće ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterijuma – inovativnost, izvodljivost, održivost poslovne ideje i društvena korist.

 

Prihvatljivi podnosioci projektnih prijedloga moraju:

–   imati status privrednog subjekta;

–   biti registrovani u BiH ili Švedskoj;

–  obavljati registrovanu djelatnost najmanje šest mjeseci do dana         objave Poziva;

–   biti profitno orijentisani;

–   osigurati 50% sufinansiranja.

Ukupni budžet namijenjen za sufinansiranje projekata u okviru ovog poziva je 420 000 evra. Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje šest mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura. Aplikanti moraju obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, čija realizacija ne može biti kraća od 3 mjeseca niti duža od 6 mjeseci.

 

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su  na  sajtu    www.c2c.ba