Позив „Challenge Fund“

јануар 15, 2021

Oтворен Шести позив за достављање приједлога пројеката у оквиру Challenge Fund.

 

Рок за подношење пријава је 12. фебруар 2021. године до 16:00 часова.

 

Циљ предметног позива је подршка привредним субјектима са иновативним идејама, производима и услугама које могу довести до повећања запослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ.

 

Све пристигле пријаве биће оцијењене у складу са три основна критеријума – иновативност, изводљивост, одрживост пословне идеје и друштвена корист.

 

Прихватљиви подносиоци пројектних приједлога морају:

–   имати статус привредног субјекта;

–   бити регистровани у БиХ или Шведској;

–  обављати регистровану дјелатност најмање шест мјесеци до дана         објаве Позива;

–   бити профитно оријентисани;

–   осигурати 50% суфинансирања.

Укупни буџет намијењен за суфинансирање пројеката у оквиру овог позива је 420 000 евра. За потенцијалне кориснике из категорије startup-a, који су регистровани најмање шест мјесеци, предвиђен је максимални износ гранта до 10.000 еура, док корисници из категорије микро, малих и средњих предузећа до 250 запослених, који обављају дјелатност дуже од двије године, могу рачунати на подршку у максималном износу до 30.000 еура. Апликанти морају обезбиједити и минимално властито учешће од 50% укупне вриједности предложеног пројекта, чија реализација не може бити краћа од 3 мјесеца нити дужа од 6 мјесеци.

 

Детаљне информације о Позиву доступне су  на  сајту    www.c2c.ba